Krzyżowski, Adam. 2022. “Marzena Karwowska: Świadomość rodząca Obrazy. Studia Z Antropologii Literatury”. BACHELARD STUDIES - ÉTUDES BACHELARDIENNES - STUDI BACHELARDIANI, no. 2 (February), 213-15. https://www.mimesisjournals.com/ojs/index.php/bachelardstudies/article/view/1654.